Brief regering : Aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën
  • Medeindiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-52 Motie van het lid Dassen c.s. over de taakstelling voor belastingconstructies en fiscale regelingen realiseren en daarmee de inkomstenbelasting voor 2024 niet verhogen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36410-26 Motie van het lid Bontenbal c.s. over zorgen dat ook transferpassagiers en privéjets vliegbelasting gaan betalen en de opbrengst gebruiken om de energierekening voor huishoudens te verlagen

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

36410-14 Motie van het lid Hermans c.s. over het met een jaar verlengen van de huidige korting en het eenmalig niet indexeren van de benzine-en dieselaccijnzen

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie

36410-45 Motie van het lid Stoffer c.s. over de kinderbijslag structureel verhogen met 250 miljoen euro

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36410-23 Motie van het lid Klaver c.s. over het minimumloon per 2024 met 1,7% extra verhogen en de verlaging van het afbouwpunt van het kindgebonden budget voor paren met circa 9.000 euro terugdraaien

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

36410-57 Motie van het lid Den Haan over middelen reserveren opdat het nummer 113 gratis kan worden gemaakt

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

36410-29 Motie van het lid Bikker c.s. over voorkomen van de voorziene prijsstijgingen in 2024 in het regionaal openbaar vervoer

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50