Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29826-186 Motie van de leden Kröger en Thijssen over ervoor zorgen dat de maatwerkafspraken in lijn zijn met de Nederlandse circulariteitsdoelen voor 2030 en 2050

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

32852-246 Motie van de leden Bontenbal en Haverkort over onderzoeken of ook voor andere producten de normering van het aandeel duurzame, biobased of gerecyclede grondstoffen in de vervaardiging mogelijk, effectief en wenselijk is

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-57 Motie van het lid Hagen c.s. over het binnen de kaders van het Klimaatfonds uitwerken van een regeling om circulaire koplopers te ondersteunen

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Circulaire economie (CD 20/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verduurzaming Industrie (CD 29/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40