Brief regering : Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Download

Indieners

 • Indiener
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
 • Medeindiener
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Medeindiener
  G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Medeindiener
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Medeindiener
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Motie

21501-02-2694 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over in EU-verband gevolgen verbinden aan de opnieuw geconstateerde Hongaarse rechtsstatelijke tekortkomingen voordat het Hongaarse voorzitterschap van start zal gaan

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-165 Motie van het lid Omtzigt c.s. over de aanpassing van de beperkingssystematiek van de Grondwet meenemen bij de consultatie over wijziging van artikel 120 van de Grondwet

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1188 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29279-765 Gewijzigde motie van het lid Van Baarle over altijd aangeven of een overheidsbesluit gebaseerd is op een algoritme of op risicoprofilering (t.v.v. 29279-760)

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1849 Motie van het lid Van Wijngaarden over nader onderzoek naar de grensbewaking door Roemenië en Bulgarije

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1071 Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1026)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Constitutionele toetsing (CD 19/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken dd. 10 juli 2023 (2023Z12460)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt omgezet naar een SO)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering (is verplaatst naar 21 december 2023)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30