Brief regering : Voortgang aanpak woondiscriminatie en aanbieding derde landelijke monitor

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36130-38 Motie van het lid Van Baarle over het monitoren van de ontwikkeling van platforms die objectieve en transparante toewijzing van (huur)woningen bevorderen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

32847-960 Motie van het lid Van Baarle over in een volgende monitor woningmarktdiscriminatie het effect van maatregelen tegen woningmarktdiscriminatie meten

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

32847-777 Motie van het lid Van Baarle over het mysteryguestonderzoek naar discriminatie op de woningmarkt jaarlijks herhalen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Tweeminutendebat Wonen (CD 29/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30