Brief regering : Afschrift van het koninklijk besluit houdende het ontheffen van mr. drs. H.G.J. Bruins Slot van de leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en haar te belasten met de leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het belasten van H.M. de Jonge met de leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46