Brief regering : Nadere beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’ (Kamerstuk 35334-199)

Download

Indieners

  • Indiener
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-XIV, eindtekst

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijgewerkte tekst

36410-XIV, bijgewerkt t/m nr. 21 (NvW d.d. 25 januari 2024)

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nota van wijziging

36410-XIV-21 Nota van wijziging

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XIV-19 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen

36410-XIV Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XIV-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-XIV-1 Voorstel van wet

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Memorie van toelichting

36410-XIV-2 Memorie van toelichting

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30