Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32637-538 Motie van het lid Van Strien over het beter benutten van de mogelijkheden voor experimenteerruimte

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

36200-V-53 Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe de regeldruk voor het mkb vanuit de Europese Unie teruggedrongen kan worden

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29515-476 Nader gewijzigde motie van het lid Amhaouch c.s. over bij de aanpak regeldruk expliciet aandacht hebben voor interdepartementale samenwerking (t.v.v. 29515-475)

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

29515-467 Motie van het lid Rahimi c.s. over een sectorale of domeingerichte doorlichting van de regels op ervaren knelpunten en kosten

Indiener H. Rahimi, Tweede Kamerlid

Motie

29515-466 Motie van het lid Rahimi c.s. over onderzoeken welke bestaande regels leiden tot de meeste regeldruk in het mkb

Indiener H. Rahimi, Tweede Kamerlid

Motie

29515-469 Motie van het lid Van Haga c.s. over met ondernemers inventariseren welke regels geschrapt kunnen worden

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

29515-471 Motie van het lid Romke de Jong over analyseren met welke bestaande wet- en regelgeving het mkb in de praktijk te maken krijgt

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

29515-473 Motie van de leden Goudzwaard en Van Haga over het mkb als volwaardige gesprekspartner betrekken bij het opstellen van een dashboard regeldruk

Indiener M. Goudzwaard, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Regeldruk (CD d.d. 23/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Zaken (36200-V) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

ondernemen & bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40