Brief regering : Speculatieve handel in landbouwgrond

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën
  • Medeindiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-172 Motie van de leden Minhas en Boulakjar over het invoeren van een splitsingsverbod bij de speculatieve handel van landbouwgrond

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD 11/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00