Brief regering : Start vereenvoudiging verlofstelsel

Download

Indieners

  • Indiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35613-17 Motie van het lid Tielen over een toegankelijkheidstoets op verlofregelingen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-42 Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30