Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-07-1964 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juli 2023, over Eurogroep/Ecofinraad

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

Nazending beslisnota's bij de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 juli 2023 (Kamerstuk 21501-07-1957), bij de antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordeningen en richtlijn herziening Europees begrotingsraamwerk en bij het verslag jaarvergadering ESM 15 juni 2023 en de financiële rekeningen van het EFSF over 2022 (Kamerstuk 21501-07-1958)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20