Brief regering : Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel

Download

Indieners

 • Indiener
  A. de Vries, staatssecretaris van Financiën
 • Medeindiener
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Medeindiener
  H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Vragen naar aanleiding van de Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

35510-128 Motie van het lid Grinwis c.s. over in het toeslagenstelsel uitgaan van het vastgestelde inkomen van twee jaar geleden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1084 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over opstellen van een contourennota

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36120-12 Motie van de leden Van Weyenberg en Segers over het onderzoeken van een verzilverbare heffingskorting

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Tweeminutendebat Toeslagen (CD 22/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Toeslagen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35