Brief regering : Internationale Klimaatstrategie

Download

Indieners

  • Indiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Medeindiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-XVII, eindtekst

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 11 (nota van wijziging d.d. 25 januari 2024)

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XVII-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nota van wijziging

36410-XVII-11 Nota van wijziging

Indiener G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lijst van vragen

36410-XVII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

Indiener J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XVII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36410-XVII-2 Memorie van toelichting

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel van wet

36410-XVII-1 Voorstel van wet

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie (gewijzigd/nader)

36200-V-59 Tweede nader gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (t.v.v. 36200-V-58)

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

31793-216 Motie van de leden Erkens en Boucke over in samenwerking met innovatieve bedrijven en kennisinstellingen de voorgestelde klimaatfinanciering verder concretiseren

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45