Brief regering : Voortgang Jeugd

Download

Indieners

  • Indiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31839-936 Motie van het lid Mutluer over het individuele tuchtrecht in de jeugdbescherming toespitsen op persoonlijk verwijtbare fouten

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

31839-940 Motie van het lid Peters over lessen uit het verleden gebruiken bij toekomstige maatregelen ter verbetering van de jeugdzorg en jeugdbescherming

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29325-152 Gewijzigde motie van de leden Werner en Mohandis over jongeren pas uit de gesloten jeugdzorg laten gaan als er een woonplek geregeld is (t.v.v. 29325-147)

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

29325-140 Motie van het lid Raemakers over verlengde jeugdhulp bij dreigende dakloosheid

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XVI-150 Gewijzigde motie van het lid Raemakers c.s. over de mogelijkheid bezien om de pleegzorgvergoeding twee keer per jaar te indexeren (t.v.v. 36200-XVI-135)

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-138 Motie van de leden Peters en Hijink over het beperken, afschaffen of weren van winstuitkeringen, private-equitybeleggers en openhouseconstructies binnen de Jeugdwet

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-133 Motie van de leden Hijink en Westerveld over de afspraken uit het convenant "stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg" zo snel mogelijk in een ministeriële regeling opnemen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-130 Motie van het lid Maeijer over gezinnen verplicht wijzen op de mogelijkheid van het opstellen van een familiegroepsplan

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-145 Motie van de leden Van der Staaij en Peters over in overleg met gemeenten en gecertificeerde instellingen werken aan het uitbreiden van de inzet van familiegroepsplannen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-132 Motie van het lid Richardson c.s. over vermijdbaar tijdschrijven schrappen op de werkvloer en uit de contracten

Indiener S.M. Richardson, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-902 Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (t.v.v. 31839-889)

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35833-16 Motie van het lid Mohandis c.s. over een onderzoek naar de vijf basisvoorwaarden voor zelfstandigheid

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

35833-18 Motie van het lid Ceder over een gesprek met pleegzorg.nl over een passend ondersteuningsaanbod aan pleegouders

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35833-22 Motie van de leden Raemakers en Ceder over een evaluatie van de bestuurlijke akkoorden over pleegzorg en gezinshuizen

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

31839-864 Motie van de leden Ceder en Raemakers over de werving van pleegouders en de ondersteuning van pleeggezinnen intensiveren

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

31839-870 Motie van het lid De Neef over de beschikbaarheid van laagdrempelige inloopvoorzieningen voor jongeren bij verschillende gemeenten

Indiener D. de Neef, Tweede Kamerlid

Motie

31839-834 Motie van de leden Peters en Van der Staaij over hulp van een zelfgekozen steunpersoon voortaan actief aan kinderen aanbieden

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-821 Motie van het lid Omtzigt over statistieken over "vrijwillige" uithuisplaatsingen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35816-13 Motie van het lid Westerveld over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een landelijke functie

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-121 Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-118 Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-122 Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-130 Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-126 Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-112 Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt

Indiener D. de Neef, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-117 Motie van het lid Maeijer over eerst kijken naar opvang in eigen kring

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

35721-5 Motie van het lid Van den Berg c.s. over verankering van de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 12:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:05

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Jeugdbescherming (CD 1/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15