Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682-164) (Herdruk)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

32847-1020 Motie van het lid Bromet c.s. over het voor corporaties eenvoudiger maken om grondposities voor betaalbare woningen te verkrijgen en te behouden

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

32847-998 Motie van de leden Nijboer en Bromet over een bouwplicht invoeren

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

32847-892 Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verbetering van het grondbeleid

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-94 Motie van het lid Grinwis c.s. over de eis dat 50% van te ontwikkelen woningen betaalbare huur- en koopwoningen is

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32847-491 Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoek hoe grondeigenaren te dwingen om te gaan bouwen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector (CD 9/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave en koopsector

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Modernisering van het grondbeleid (TK 34682-164)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00