Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31066-1103 Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar het delen van gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op zwarte lijsten staan of stonden

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35510-68 Motie van het lid Azarkan over een compensatieregeling voor burgers die onterecht in de FSV waren opgenomen

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-840 Motie van het lid Azarkan over laagdrempelige toegang tot de eigen gegevens in de Fraude Signalering Voorziening

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

28362-41 Motie van het lid Marijnissen over de zwarte lijst van de Belastingdienst

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

31066-776 Motie van het lid Snels c.s. over een compensatieregeling voor schade door vermelding op de zwarte lijst

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

35510-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 27/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:00