Brief regering : Digitale euro: mogelijke vormgeving en planning

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27863-128 Motie van het lid Van Houwelingen over zich in Europees verband inzetten voor het wettelijk onmogelijk maken van een vervaldatum of bestedingsdoel van de digitale euro

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

27863-127 Motie van het lid Van Houwelingen over een brief waarin wordt aangegeven hoe het kabinet in Europees verband probeert te voorkomen dat de digitale euro in de toekomst een bestedingsdoel of een vervaldatum krijgt

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

27863-121 Motie van het lid Ephraim over het door de regering uitspreken dat Nederland nooit zal deelnemen aan een programmeerbare digitale euro

Indiener O.R. Ephraim, Tweede Kamerlid

Motie

27863-118 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over zorgen en vragen over de digitale euro meenemen in gesprekken in Europees verband

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

27863-110 Motie van het lid Alkaya over onderzoeken of een andere rechtsgrondslag voor de introductie van een digitale euro, waarbij unanimiteit in de Raad vereist is voor besluitvorming, niet méér voor de hand ligt

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

27863-120 Motie van de leden Gündogan en Van Weyenberg over het garanderen van transparante en eerlijke publieke voorlichting over de digitale euro

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

27863-115 Motie van de leden Grinwis en Heinen over uiteenzetten of het binnen de huidige verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet mogelijk is dat de ECB zich de rol van aanbieder gaat aanmeten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

27863-125 Motie van het lid Dassen over in Europees verband bepleiten dat de digitale euro volledig gestoeld dient te zijn op Europese infrastructuur

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

27863-123 Motie van het lid Ephraim over het bevestigen en communiceren dat het uitfaseren van contant geld niet aan de orde is

Indiener O.R. Ephraim, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1874 Motie van de leden Heinen en Alkaya over zich tevens inzetten voor een neutrale, toegankelijke digitale euro die niet programmeerbaar is

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1829 Motie van de leden Alkaya en Heinen over mogelijk maken van anonieme betalingen met de digitale euro tot een bepaald maximumbedrag per transactie en per maand

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 31/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:46

Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022 (CD 7/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Tweeminutendebat Digitale euro (CD 23/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45