Brief regering : Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

Download

Indieners

  • Indiener
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VI-36 Motie van de leden Bisschop en Peters over snel komen met maatregelen om criminele activiteiten en overlast van veiligelanders en dak- en thuislozen uit Midden- en Oost-Europa tegen te gaan

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-35 Motie van de leden Segers en Marijnissen over een plan op maat voor dakloze EU-arbeidsmigranten

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de asielopvang

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Begrotingsdeel migratie (voortzetting)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00