Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VIII-87 Motie van het lid Van Meenen over één cao voor het funderend onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-556 Motie van het lid Kwint over onderzoek naar de effecten van het geheel uit de lumpsum halen van de docent

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO d.d. 08/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Sturing in het funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00