Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XIV-55 Motie van het lid Grinwis c.s. over het optimaliseren van het Fonds Kleine Toepassingen zodat typisch Hollandse groenten in Nederland geteeld kunnen blijven worden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-55 Motie van de leden Kathmann en Maatoug over het minimumloon per 1 januari 2023 verhogen naar €14 per uur

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-599 Gewijzigde motie van de leden Tjeerd de Groot en Bromet over de deadline 2025 hanteren, waarop de afspraken in werking moeten zijn getreden (t.v.v. 27858-588)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-595 Motie van het lid Van der Plas over rekening houden met het concept gesloten teeltsystemen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3501 Motie van het lid Tjeerd de Groot over maximale inspanning voor herintroductie van het voorzorgsbeginsel in het voorstel

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1346 Gewijzigde motie van het lid Vestering over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik (t.v.v. 21501-32-1340)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

27858-545 Motie van de leden Bromet en Thijssen over een langetermijnstudie naar de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55