Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29826-178 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 maart 2023, over Verduurzaming Industrie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

34682-142 Motie van het lid Grinwis c.s. over in de maatwerkaanpak voor de industrie nadrukkelijker sturen op de reductie van stikstof in aanvulling op het klimaatdoel

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-990 Motie van het lid Bontenbal c.s. over een kabinetsvisie op groen industriebeleid

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

32637-461 Motie van het lid Van Haga een plan om de industrie voor Nederland te behouden

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (CD d.d. 17/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de klimaatplannen van de regering

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Verduurzaming Industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00