Brief regering : Staat van de Uitvoering en voortgangsrapportage programma Werk aan Uitvoering

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Activiteiten

Debat over de Staat van de Uitvoering

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Gesprek met de Stuurgroep Staat van de Uitvoering

Gesprek
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Functioneren Rijksdienst (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30