Brief regering : Shaping Feminist Foreign Policy conferentie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-V, eindtekst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-V-31 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nota van wijziging

36410-V-28 Tweede nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Nota van wijziging

36410-V-24 Nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Memorie van toelichting

36410-V-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Voorstel van wet

36410-V-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-V-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie

35570-XVII-32 Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een actieplan om meisjes en vrouwen tegen seksueel geweld te beschermen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30