Brief regering : Reactie op rapport MIND onderzoek wachttijden ggz

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op rapport MIND onderzoek wachttijden ggz (Kamerstuk 25424-678)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

3-den; Reactie MIND m.b.t. onderzoek wachttijden ggz

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

25424-659 Motie van het lid Mohandis c.s. over een concrete aanpak om stapsgewijs tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten te komen

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie (CD 19/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Reactie op rapport MIND onderzoek wachttijden ggz

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

GGZ / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35