Brief regering : Stand van zaken beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31016-357 Motie van het lid Dijk over zich er voor inzetten dat Heerlen een volwaardig ziekenhuis behoudt

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31016-356 Motie van het lid Dijk c.s. over stappen zetten om de spoedeisende zorg meer te financieren op basis van beschikbaarheid

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

29247-411 Motie van het lid Van den Berg over de Kamer voor de begrotingsbehandeling informeren over de uitvoering van de motie-Van den Berg/Ellemeet en de vormgeving van het leefbaarheidscriterium

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

29247-417 Motie van het lid Den Haan over borgen dat de zorgcoƶrdinatiecentra in de overbruggingsfase blijven bestaan

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

29247-416 Motie van het lid Den Haan over structurele bekostiging voor de Trauma Triage App

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

29247-421 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over samen met het zorgveld komen tot een duidelijke definitie van termen als SEH, huisartsenpost+ en spoedpost

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

29247-415 Motie van de leden Den Haan en Paulusma over inzetten op communicatie over de ontwikkeling van nieuwe normen voor toegankelijkheid en kwaliteit van acute zorg

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

29247-420 Motie van de leden Drost en Westerveld over benadrukken dat bij een eventuele sluiting van de SEH in Zutphen de uitwijklocatie goed bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer

Indiener N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie

29247-403 Motie van het lid Van der Plas over met de VNG bezien hoe gemeenten effectief een plek kunnen krijgen in het ROAZ

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

29247-404 Motie van het lid Van der Plas over een evaluatie van de AMvB om te kijken of de inspraak van direct betrokkenen geborgd is bij een eventuele sluiting van een afdeling acute verloskunde

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

29247-419 Motie van de leden Drost en Tielen over aan de ROAZ'en vragen ook aandacht te besteden aan het behoud van personeel voor de zorg als acute zorg sluit

Indiener N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie

29247-413 Motie van de leden Westerveld en Tielen over vastleggen dat zorgaanbieders inhoudelijk gemotiveerd moeten reageren op aangedragen bezwaren tegen besluiten over de acute zorg

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

29247-410 Motie van de leden Van den Berg en Bushoff over borgen dat in iedere ROAZ een vertegenwoordiger komt van verpleegkundigen en verzorgenden, Zorgbelang en het netwerk gemeenten regionaal ziekenhuis

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

29247-418 Motie van de leden Paulusma en Tielen over verkennen of actuele medicatieoverzichten van patiƫnten onder de reikwijdte van het wetsvoorstel over een opt-out in de acute zorg kunnen worden gebracht

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

29247-370 Motie van het lid Bushoff over waarborgen dat bij het uitwerken van alternatieven voor de 45 minutennorm de toegankelijkheid van acute zorg in Nederland niet verslechtert maar verbetert

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid

Motie

29247-366 Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over nabijheid en leefbaarheid van een regio meenemen bij het opstellen van de normen voor acute zorg

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

31765-679 Motie van het lid Van den Berg over behoud van capaciteit van de zorg in de regio door een bottom-upaanpak

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Acute Zorg (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Ziekenhuiszorg (CD 25/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 00:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Acute Zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30