Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31753-276 Motie van het lid Sneller c.s. over nog dit jaar een noodinvestering in de sociale advocatuur doen

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

31753-281 Motie van de leden Temmink en Van Nispen over structurele financiering voor het gratis telefoonnummer voor het Juridisch Loket

Indiener N.G.J. Temmink, Tweede Kamerlid

Motie

31753-277 Motie van het lid Sneller c.s. over spoedig inzichtelijk maken hoe de vergoedingen voor sociaal advocaten kunnen meelopen in de reeds bestaande uitvoeringscorrecties

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

29279-761 Motie van de leden Leijten en Ellian over een reflectie op de rol van de Staat als procespartij

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Staat van de rechtsstaat

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30