Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29911-400 Motie van het lid Michon-Derkzen over de intenties van de wetgever bij de uithalerswet onder de aandacht brengen bij organisaties in de strafrechtketen

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

29911-365 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over knelpunten bij het delen van informatie tussen organisaties in het veiligheidsdomein

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (CD 6/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00