Brief regering : Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten (Wet vaste huurcontracten)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36195, eindtekst

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

36195-26 Tweede nota van wijziging

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

36195, bijgewerkt t/m nr. 26 (Tweede NvW d.d. 11 mei 2023)

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

36195, bijgewerkt t/m nr. 12 (NvW d.d. 11 april 2023)

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

36195-12 Nota van wijziging

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36195-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36195-6 Verslag

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36195-5 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

36195-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Geleidende brief

36195-1 Geleidende brief

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

36195-2 Voorstel van wet

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36195-3 Memorie van toelichting

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30