Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33835-207 Motie van de leden Van Campen en Boswijk over de invoering van kostendekkende tarieven en de invoering van het nieuwe verrekenstelsel met elkaar in de pas laten lopen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat NVWA (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:51

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30