Brief regering : Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - derde kwartaal 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30