Brief regering : Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-02-2770 Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma over in Europees verband pleiten voor met de VS gecoördineerde afbouw van sancties op Kosovo (t.v.v. 21501-02-2768)

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2768 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over in Europees verband pleiten voor het opheffen van Sancties op Kosovo

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1982 Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met een verdergaande collectieve schulduitgifte in EU-verband

Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1961 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over de Kamer een appreciatie van het rapport over Georgië toesturen

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1957 Motie van het lid Piri c.s. over binnen de EU pleiten om een duurzame oplossing voor de twee conflicten in de Westelijke Balkan grote prioriteit te geven

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2567 Motie van het lid Amhaouch over landen waar de ambitie blijft bestaan om richting toetreding te werken constructief ondersteunen om meer te integreren met de Europese Unie

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2566 Motie van het lid Van Wijngaarden over een migratiedialoog tussen de EU en kandidaat-lidstaten waarbij medewerking aan tegengaan van illegale migratie naar de EU een cruciaal onderdeel wordt van de toetsingscriteria voor de uitbreiding van de EU

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2565 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over voor oktober 2023 met voorstellen komen op basis waarvan in het toetredingsproces met een kandidaat-lidstaat consequenties verbonden kunnen worden aan een gebrekkige aansluiting bij het Gemeenschappelijk Buitenlands -en Veiligheidsbeleid

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2563 Motie van het lid Jasper van Dijk over onverkort vasthouden aan de Kopenhagen-criteria als leidend instrument bij het Europese uitbreidingsbeleid

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1830 Motie van het lid Piri over de betrokkenheid bij hervormingen in kandidaat-lidstaten verder vergroten

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1809 Motie van het lid Piri c.s. over zich committeren aan het verlenen van kandidaat-lidmaatschap aan Georgië zodra is voldaan aan de gestelde criteria

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2358 Motie van de leden Kamminga en Amhaouch over het aangescherpt toetredingsonderhandelingskader voor nieuwe EU-lidstaten

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-20-1533 Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Anne Mulder over een gedetailleerde hervormingsagenda voor de landen op de Westelijke Balkan (t.v.v. 21501-20-1532)

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1207 Motie van de leden Van Ojik en Van den Hul over de financiering van ngo's voor mensenrechten na stopzetten van de pre-accessiesteun

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie

32824-158 Motie van de leden Roemer en Segers over opschorten van de pre-accessiesteun aan Turkije

Indiener E.G.M. Roemer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:45

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Debat over de Europese top van 29 en 30 juni 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Tweeminutendebat Informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Raad Algemene Zaken d.d. 12 december 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Debat over de Europese top van 14 en 15 december 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30