Brief regering : Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35153-18 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een jaarlijkse rapportage over de toepassing van de wet

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35153-17 Motie van het lid Weverling c.s. over de Kamer periodiek informeren over de impact op de administratieve lasten

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid