Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35334-274 Motie van het lid Grinwis c.s. over zo snel mogelijk overstappen naar een op emissiereductie gericht beleid

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35334-272 Motie van de leden Van Haga en Smolders over het alsnog uitvoeren van de motie-Van Haga/Smolders over het inruilen van de kritische depositiewaarde voor de realistische depositiewaarde

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur (CD 7/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00