Brief regering : Weerbaarheid verkiezingsproces Tweede Kamerverkiezing 22-11-2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30821-193 Motie van de leden Rajkowski en Dekker-Abdulaziz over zich op Europees niveau committeren aan het verbieden van ontwrichtende aanbevelingsalgoritmes

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

30821-192 Motie van het lid Gündogan c.s. over onderzoeken welke aspecten van sociale media bijdragen aan risico’s voor de democratie

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Desinformatie en online platformen (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Verkiezingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00