Brief regering : Uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over nog dit jaar een noodinvestering in de sociale advocatuur doen (Kamerstuk 31753-276)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31753-276 Motie van het lid Sneller c.s. over nog dit jaar een noodinvestering in de sociale advocatuur doen

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

31753-277 Motie van het lid Sneller c.s. over spoedig inzichtelijk maken hoe de vergoedingen voor sociaal advocaten kunnen meelopen in de reeds bestaande uitvoeringscorrecties

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00