Brief regering : Verslag Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1588 Motie van het lid Eppink over het agenderen van de mensenrechtenschendingen in de Chinese visserijsector

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

28625-328 Motie van de leden Bromet en Thijssen over alternatieve ondersteuning voor de gescheperde trekkende schaapskuddes

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIV-27 Motie van het lid Weverling c.s. over jaarlijks rapporteren over de voortgang van innovatieve projecten

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35000-XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 08/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Landbouw- en Visserijraad 20 november (en 11/12 december)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15