Brief regering : Reactie op de moties ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat op 10 en 12 oktober 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36410-XIII-76 Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over overheidsaanbestedingen strategisch benutten voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 36410-XIII-36)

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-33 Motie van het lid Graus c.s. over de ACM laten onderzoeken of er sprake is van een eerlijk speelveld in de huurmarkt voor winkelvastgoed

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-71 Motie van het lid Eppink over een overzicht van de omvang van de middelen uit het Klimaatfonds bestemd voor het verduurzamen van het mkb, het klein mkb en huishoudens

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-70 Motie van het lid Eppink over het kernenergietraject versnellen

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-66 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het hele MVOI-beleid in lijn brengen met de OESO-richlijnen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-35 Motie van het lid Graus c.s. over het inzetten van de mkb-toets als periodieke check om te zien waar regeldruk onbetaalbaar en onuitvoerbaar is

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-40 Motie van het lid Erkens c.s. over een hardheidsclausule voor de nationale marginale CO2-heffing gericht op vermijdbare uitstoot

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-37 Motie van het lid Graus c.s. over een concrete reductiedoelstelling van 25% voor de regeldruk

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-50 Motie van het lid Dijk over het zo snel mogelijk afschaffen van de plastictaks

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-41 Motie van het lid Erkens c.s. over een ontheffing tot ten minste 2028 voor kleine mkb'ers bij nieuwe zero-emissiezones

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIII-35 Motie van het lid Erkens c.s. over het zo snel mogelijk starten met de versnellingsaanpak voor kernenergie

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

36200-18 Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over het opstellen van een versnellingsplan rond kernenergie

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00