Brief regering : Actieplan Samen tegen mensenhandel

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede ondertekenaar
  E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28638-230 Motie van de leden Verkuijlen en Bikker over bij opsporings- en handhavingsorganisaties aantoonbaar de bekendheid met het huidige artikel 273f bevorderen

Indiener R. Verkuijlen, Tweede Kamerlid

Motie

28638-226 Motie van de leden Mutluer en Verkuijlen over de versterking en training van eerstelijnsprofessionals en politiemensen opnemen in het programma Samen tegen Mensenhandel

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

28638-225 Motie van het lid Mutluer c.s. over het opnemen van Victim Navigators in het programma Samen tegen Mensenhandel

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

31015-248 Motie van de leden Kuik en Bikker over de aangiftebereidheid onder minderjarigen vergroten

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VI-50 Motie van de leden Kuik en Van der Graaf over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD 17/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Programma Samen tegen Mensenhandel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35