Brief regering : Kabinetsreactie op het rapport ‘Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-X-29 Motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27925-838 Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over een onderzoek door een onafhankelijke externe commissie (t.v.v. 27925-826)

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

27925-788 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-X-45 Nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (t.v.v. 35300-X-44)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Defensie (35925-X) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30