Brief regering : Kabinetsreactie op de motie van het lid Marijnissen c.s. over ouders na de lichte toets de keuze voor maatwerk aanbieden en dit proces mogelijk maken binnen de hersteloperatie kinderopvang (Kamerstuk 36410-21)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiƫn

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over ouders na de lichte toets de keuze voor maatwerk aanbieden en dit proces mogelijk maken binnen de hersteloperatie kinderopvang

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1259 Motie van de leden Van der Lee en Paul over succesvolle elementen uit de route met de vaststellingsovereenkomst ook gebruiken in de rest van de hersteloperatie

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1257 Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis over onderzoeken hoe zo snel mogelijk herstel en maatwerk kunnen worden geboden aan zwaar gedupeerde ouders

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1188 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1071 Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1026)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50