Brief regering : Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Kamerstuk 36446)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoeken inzake Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Indiener H.J. Post, griffier

Bijgewerkte tekst

36446, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 7 maart 2024)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36446-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

36446-9 Nota van wijziging

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36446-7 Verslag

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

36446-6 Nazending bijlagen bij Voorstel van Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36446 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36446-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

36446-2 Voorstel van wet

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36446-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36446-3 Memorie van toelichting

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

29861-107 Motie van het lid Van Baarle over in de certificering voor uitzendbureaus opnemen dat een onherroepelijke veroordeling wegens arbeidsdiscriminatie kan leiden tot verlies van certificering

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

29861-106 Motie van het lid Van Baarle over de eisen in de Wet gelijke kansen bij werving en selectie opnemen in de certificering van uitzendbureaus

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29861-93 Gewijzigde motie van de leden Ceder en El Yassini over het herhaaldelijk starten van een uitzendbureau na grove overtredingen niet zonder meer mogelijk doen zijn (t.v.v. 29861-90)

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

29861-86 Motie van het lid Maatoug c.s. over voldoende publieke waarborgen in het toezicht op de certificerende instelling

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat arbeidsmigratie (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD 24/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30