Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

33836-75 Gewijzigde motie van de leden Van Ginneken en Ellian over een werkgroep die de doorwerking van meerouderschap in overige wet- en regelgeving inventariseert en nauwkeurig uiteenzet (t.v.v. 33836-70)

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31265-90 Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Van den Berge over vervolgonderzoek naar voor- en nadelen van invoering van eenvoudige adoptie (t.v.v. 31265-80)

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

33836-48 Motie van het lid Bergkamp c.s. over het wegnemen van de knelpunten in de regeling voor meerouderschap

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30