Brief regering : Omgaan met het voorzorgbeginsel en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33118-271 Motie van het lid De Hoop c.s. over een voorstel om het voorzorgsprincipe beter in wet- en regelgeving te verankeren

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36410-25 Motie van het lid Klaver c.s. over financiƫle en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Tweeminutendebat Leefomgeving (CD 17/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50