Brief regering : Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35824-31 Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over in overleg met zorgaanbieders komen tot financieringsmogelijkheden

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

27529-198 Motie van het lid Van den Berg over een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15