Brief regering : Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34843-79 Motie van het lid Mutluer over herstelrecht bij seksueel grensoverschrijdend gedrag meenemen in de uitvoering van het nationaal actieprogramma

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

34843-80 Motie van het lid Mutluer over het verankeren van voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de introductieweken en in de curricula van alle hogeronderwijsinstellingen

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

34843-78 Motie van het lid Mutluer over onderzoek naar een doorlopende lijn van aanpak en leren aangaande relationele en seksuele vorming, van p.o. tot aan het wo

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-156 Motie van het lid Mutluer over het uitreiken van de "Uit het keurslijf"-prijs voor het spelen van een zichtbare rol in het bevorderen van de emancipatie van de man

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31322-458 Gewijzigde motie van de leden Sahla en Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs (t.v.v. 31322-454)

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-124 Motie van het lid Van der Laan c.s. over de aanbeveling van GREVIO over de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag (CD 24/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24