Brief regering : Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

26643-1047 Motie van het lid Van Weerdenburg c.s. over geen onomkeerbare stappen zetten op het gebied van chatcontrol totdat de brief met de Kamer is besproken

Indiener V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Motie

26643-1011 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over zorgen dat het Europese voorstel geen encryptiebedreigende chatcontrol bevat

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

26643-885 Motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (26643-908)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

JBZ-Raad te Brussel op 28 september 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

JBZ-Raad op 19 en 20 oktober 2023 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

JBZ-Raad op 19 en 20 oktober 2023 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00