Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-1040 Motie van de leden Van der Woude en Peters over een inventarisatie van de voor- en nadelen van andere vormen van bekostiging van het hoger onderwijs

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1009 Motie van het lid Kwint c.s. over onderzoek naar de relatie tussen de bekostigingssystematiek van het Nederlandse hoger onderwijs en de steeds maar toenemende internationale studentenaantallen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35765-10 Motie van de leden Westerveld en Kwint over de omvang van het schaduwonderwijs voor decentrale selectie in kaart brengen en instellingen aanmoedigen de banden met het schaduwonderwijs te verbreken

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35765-13 Motie van de leden Van der Laan en Van der Woude over opleidingen verplichten om te onderbouwen hoe de selectieprocedure past bij de inhoud van de opleiding

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

35765-16 Motie van de leden Peters en Van der Woude over handvatten voor instellingen om hun selectieprocedures te kunnen toetsen en evalueren

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35765-14 Motie van het lid Van der Laan over het zo veel mogelijk beperken van onnodige selectiecriteria en -instrumenten in het hoger onderwijs

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-19 Motie van het lid Westerveld over een langetermijnvisie voor het vervolgonderwijs waarin meer waardering is voor het beroepsonderwijs en praktische vaardigheden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-713 Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over eisen stellen aan de onderbouwing van selectiecriteria (t.v.v. 31288-710)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de werving van internationale studenten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Wetenschapsbeleid (CD 18/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Toekomstverkenning vervolgonderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35