Brief regering : Beleidsreactie WODC-rapport rechtsbijstandsverlening in kinderopvangtoeslagzaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31753-234 Motie van de leden Van der Graaf en Van Nispen over ook in bezwaarprocedures tegen de Belastingdienst een beroep op gefinancierde rechtsbijstand voor burgers

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31753-233 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een onderzoek naar de toepassing en reikwijdte van de zelfredzaamheidstoets

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31753-230 Motie van de leden Van Nispen en Van der Graaf over onderzoek naar de rol en werkwijze van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand in de toeslagenaffaire

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46