Brief regering : Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel (Kamerstuk 22112-3765)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

27863-113 Motie van het lid Van der Plas over het gebruik van contant geld waarborgen en in 2023 een effectanalyse uitvoeren

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-102 Motie van het lid Van Houwelingen over garanderen dat contant geld een wettelijk betaalmiddel blijft

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

32545-140 Motie van het lid Nijboer c.s. over kosteloos geld kunnen blijven opnemen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35107-7 Motie van het lid Alkaya over een brede acceptatie van contant geld als betaalmiddel

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Toekomst van het geldstelsel

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Financiële markten (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:40

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Digitale euro (CD 23/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20