Brief regering : Besluitvorming herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-A-86 Motie van het lid Stoffer c.s. over alle stukken die ten grondslag hebben gelegen aan de selectie van projecten binnen een week naar de Kamer sturen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

33576-340 Motie van het lid Bisschop over het met voorrang gebruiken van gecreƫerde stikstofruimte voor urgente PAS-knelgevallen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XII-104 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over een halt toeroepen aan de stikstofjacht op boeren en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders en natuurherstel (t.v.v. 36200-XII-90)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-111 Motie van het lid Stoffer c.s. over de benodigde middelen voor beheer en onderhoud van de rijksinfrastructuur inzichtelijk maken

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35334-9 Motie van het lid Moorlag over ruimte bij voorrang inzetten voor de woningbouw

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Financiƫle Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Natuur (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat MIRT (CD 5/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00