Brief regering : Update controle uitwonendenbeurs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-238 Gewijzigde motie van de leden Van Baarle en Van der Laan over het met spoed starten van een extern onderzoek naar de handhavingspraktijk van DUO (t.v.v. 36200-VIII-234)

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-235 Motie van het lid Van der Laan c.s. over stoppen met het gebruik van risicoprofielen bij de fraudesignalering door DUO

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de fraudebestrijding door DUO (1e TK)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Aansluitend: Debat over de fraudebestrijding door DUO antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

DUO en Hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00